Περιγραφή

We stayed in Syros for a total of 9 days and I only cooked three times: I made an omelette, a salad and this pasta! Well, I am sorry, but with all this fantastic food to be had (at rediculous price… ...

Δείτε όλη τη συνταγή στο: http://foodjunkie.eu