Περιγραφή

Οι τραχανάδες χωρίζονται σε σιταρένιους ή αλευρένιους, ανάλογα με το αν έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους σιτάρι (πλιγούρι) ή αλ... ...

Δείτε όλη τη συνταγή στο: http://helengrblog.blogspot.com