Περιγραφή

Yesterday I spend the whole day in the kitchen and have this salad to show for it! Almost. I also made a wild mushroom risotto and baby food (which by the way has be the best way to make stock ever… ...

Δείτε όλη τη συνταγή στο: http://foodjunkie.eu