Περισσότερα:

Μπορείτε αν θέλετε να τα φτιάξετε και σαν κρουασανάκια. ...

Η σελίδα της συνταγής εμφανίζει σφάλμα!
http://www.sintagespareas.gr